زبــان ســـــرا
زبــــان انگلیســـــــــی

گرامر درس چهار ، سال سوم متوسطه


افعالی که بعد از آن ها مفعول و سپس مصدر با to استفاده می شود.

 +مفعول + فعل toمصدر بابرچسب‌ها: گرامر, سال سوم دبیرستان
ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 14:56 ] [ کیمیا ]

گرامر درس سوم - سال سوم متوسطه

افعال دو کلمه ای

1. Verb + Particle ( فعل + جزء قیدی )

2. A: Verb + Preposition ( فعل + حرف اضافه )     

          B: Adjective + Preposition  ( صفت + حرف اضافه )


برچسب‌ها: گرامر, سال سوم دبیرستان
ادامه مطلب
[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 16:19 ] [ کیمیا ]

اسم مصدر( Gerund)

اسم مصدر ( Gerund ) = verb + ing

  اسم مصدر با اضافه کردن  ( ing) به فعل ساخته می شود. مانند :

finish + ing = finishing   ,  stand + ing = standing


برچسب‌ها: گرامر, سال سوم دبیرستان
ادامه مطلب
[ یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ ] [ 23:23 ] [ کیمیا ]

گرامر درس دوم زبان انگلیسی سال سوم متوسطه

کاربرد(It)

برخی از کاربردهای  it  سال اول دبیرستان خوانده شده است. در این جا به یکی از همان کاربردها که برخی از کتاب های گرامری به آن چگونگی یا حالت انجام دادن کاری می گویند می پردازیم.


برچسب‌ها: گرامر, سال سوم دبیرستان
ادامه مطلب
[ جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 17:7 ] [ کیمیا ]

شبه جمله ی (جمله واره ی)  اسمی ((Noun clauses

كاربرد be going toبرچسب‌ها: گرامر سال سوم دبیرستان
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و ششم مهر ۱۳۹۱ ] [ 18:23 ] [ کیمیا ]

گرامر درس هشتم

كاربردساختارهای

must + have + past participle

could + have + pp

may / might + have + pp

Should + have + pp

Shouldn’t + have + pp


ادامه مطلب
[ شنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۰ ] [ 18:34 ] [ کیمیا ]

گرامر درس هفتم

كاربرد though , although , even though
ادامه مطلب
[ شنبه سیزدهم فروردین ۱۳۹۰ ] [ 18:30 ] [ کیمیا ]
گرامر درس ششم پيش دانشگاهي
ادامه مطلب
[ جمعه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ ] [ 18:20 ] [ کیمیا ]
گرامر درس پنجم پيش دانشگاهي
ادامه مطلب
[ جمعه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ ] [ 18:16 ] [ کیمیا ]
گرامر درس چهارم پيش دانشگاهي
ادامه مطلب
[ جمعه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ ] [ 18:14 ] [ کیمیا ]
گرامر درس سوم زبان پيش دانشگاهي

تبديل جمله واره ی توصيفی( adjective clause )

 بــــــــه
يك عبارت توصيفی  ( adjective phrase )

برچسب‌ها: گرامر, گرامر پیش دانشگاهی
ادامه مطلب
[ جمعه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ ] [ 18:12 ] [ کیمیا ]
گرامر درس دوم زبان انگليسي پيش دانشگاهي

کاربرد افعال  help, let, make , force

برچسب‌ها: گرامر, گرامر پیش دانشگاهی
ادامه مطلب
[ جمعه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ ] [ 18:10 ] [ کیمیا ]
گرامر درس اول زبان انگليسي پيش دانشگاهي
برچسب‌ها: گرامر کامل و جامع زبان انگلیسی پیش دانشگاهی
ادامه مطلب
[ جمعه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ ] [ 18:6 ] [ کیمیا ]
درباره وبلاگ

هر روز صدبار به خودم یادآوری می کنم که:
"زنـدگـی درونـی و بیـرونـی ام وابسته بـه زحمـات انسـان هـای دیگـر اعم از زنـده یـا مرده است و من باید خودم را به کار وادارم تا همان قدر که دریافت کرده ام و همچنان دریافت می کنم، بپردازم" (آلبرت اینشتین)


امکانات وب

سخنان بزرگان
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت